Aby zapewnić poprawne działanie wszystkich funkcji strona www.serwis-kotlow.pl wykorzystuje ciasteczka (pliki cookies). Dowiedz się więcej. OK

Naprawa piecyków

Czyszczenie piecyków Kraków

Przeglądy kotłów gazowych

Przeglądy pieców kondensacyjnych

Jak obniżyć wysokie ciśnienie wody w piecu gazowym

Ciśnienie wody w piecu gazowym, jak je obniżyć gdy jest wysokie?

 

Zbyt wysokie ciśnienie w piecu gazowym oraz w instalacji C.O. jest bardzo często powodem różnorakich problemów i usterek urządzeń gazowych.
Z powodu dużego ciśnienia w układzie wodnym kotła gazowego dochodzi do przechodzenia pieca w stan usterki, wyświetlania błędów, blokady palnika, wycieków z elementów armatury wodnej oraz bardzo często do otwarcia zaworu bezpieczeństwa 3-bar. i całkowitego wyłączenia z pracy. Nie są to usterki krytyczne, w większości przypadków, ale uniemożliwiają ciągłą i bezobsługową pracę kotła, zmuszając użytkownika do częstej kontroli urządzenia i dopuszczania oraz upuszczania wody w instalacji grzewczej lub dobijania ciśnienia w kotle .

W poniższym artykule wyjaśnimy przyczyny.

Dlaczego ciśnie wody w piecu samo spada.

Dlaczego ciśnienie wody w piecu samo wzrasta.

Jak obniżyć ciśnienie wody w piecu i instalacji C.O.

 

1. Dlaczego ciśnienie wody w piecu samo spada?

Bardzo często otrzymujemy zgłoszenia od naszych Klientów z informacją o zmniejszaniu się ciśnienia w piecu gazowym. Jeżeli spadki występują w dłuższych okresach czasu to nie ma podstaw do obaw i wzywania serwisu. Spowodowane jest to prawdopodobnie opróżnianiem się naczynia kompensacyjnego. Jest to proces, który występuje w każdym piecu . Oczywiście nie możemy wykluczyć drobnego wycieku z pieca lub instalacji. Należy skontrolować instalację C.O. pod kątem drobnych wycieków i nieszczelności.

Warto skontrolować odpowietrzenie oraz szczelność kaloryferów i ogrzewania podłogowego, to też może być przyczyną spadków wartości wskazywanej przez czujnik/manometr urządzenia.

Jeżeli natomiast spadki ciśnienia w instalacji występują często, raz na dzień lub częściej, i uniemożliwiają normalna pracę pieca, należy wezwać serwis który zlokalizuje i usunie przyczynę usterki.

2. Dlaczego ciśnienie wody w piecu samo wzrasta?
Powodów wzrostu ciśnienia w naszym piecu może być kilka. Zmuszają one użytkownika do częstej kontroli wartości bar. wskazywanej przez manometr.

Jednym z typowych i występujących podczas uruchomionego centralnego ogrzewania jest przyrost objętości wody wraz ze wzrostem temperatury.

Powodem tego jest brak kompensacji ciśnienia w naczyniu wzbiorczym, powoduje on wzrost wartości wskazywanej przez urządzenie do 3 barów lub więcej. Wtedy dochodzi do wycieku wody z zaworu bezpieczeństwa. Najczęściej dzieje się to podczas ogrzewania domu lub mieszkania.Wszystkie urządzenia grzewcze są wyposażone w naczynie wzbiorcze wbudowane lub zewnętrzne.


Kolejnym powodem może być przebicie z wody użytkowej do ogrzewania poprzez wężownice zasobnika lub w punkcie dopuszczania, w skrajnych przypadkach poprzez rozszczelniony wymiennik wtórny.

 

3. Jak obniżyć ciśnienie wody w piecyku i instalacji C.O.

Jeżeli ciśnienie w urządzeniu jest za duże, zbliża się samoczynnie do około 3-bar. to należy obniżyć tą wartość. Tak wysokie ciśnienie w piecyku grozi otwarciem ogranicznika nadmiarowego i wyciekiem wody z układu centralnego ogrzewania. Należy zmniejszyć jego wartość, prawidłowe ciśnienie to około 1.5-bar. Bardzo często oznaczone kolorem zielonym na skali manometru.

 

Pod żadnym pozorem nie należy upuszczać wody korzystając z ogranicznika bezpieczeństwa 3-barowego.

Otwarcie go będzie skutkowało wyciekiem i koniecznością jego rozebrania, naprawy lub wymiany. 

Najczęściej jest on koloru czerwonego lub szarego i jest skierowany wylotem w dół.

 

Przykładowe zdjęcie poniżej. 

 3-bezpieczeństwa

 

Obniżenie ciśnienia w piecu można wykonać samodzielnie i to na kilka sposobów:

- poprzez zawór upustowy, należy przeczytać w instrukcji gdzie się znajduje.

- za pośrednictwem zaworu spustowego instalacji centralnego ogrzewania

- przy pomocy odpowietrznika w kaloryferze, przy użyciu kluczyka do odpowietrzania.

Jeżeli ciśnienie w kotle gazowym jest zbyt wysokie a my nie możemy zlokalizować zaworów upustowych w piecu gazowym pozostaje nam zmniejszenie wartości ciśnienia za pośrednictwem odpowietrznika w kaloryferze.