Serwis kotłów gazowych Kraków
SKG Kraków - Serwis piecyków gazowych Kraków
Serwis Termet Kraków Serwis SaunierDuval Kraków Serwis Vaillant Kraków Serwis Junkers Kraków Naprawa piecyków gazowych Kraków

Jak obniżyć wysokie ciśnienie wody w piecu gazowym

Obniżanie ciśnienia w piecu gazowym.

Zbyt wysokie ciśnienie w piecu gazowym oraz w instalacji C.O. jest bardzo często powodem różnorakich problemów i usterek urządzeń gazowych.
Z powodu dużego ciśnienie w układzie wodnym kotła gazowego dochodzi do przechodzenia pieca w stan usterki, wycieków z elementów armatury wodnej oraz bardzo często do otwarcia zaworu bezpieczeństwa 3-bar. Nie są to usterki krytyczne ale uniemożliwiają ciągłą i bezobsługową pracę kotła, zmuszając użytkownika do częstej kontroli ciśnienia oraz upuszczania wody lub jej dobijania.

W poniższym artykule wyjaśnimy:

- dlaczego ciśnie wody w piecu samo spada

- dlaczego ciśnienie wody w piecu jest za wysokie i samo wzrasta

- jak obniżyć ciśnienie wody w piecyku i instalacji C.O.

 

1. Dlaczego ciśnienie wody w piecyku samo spada?

Bardzo często otrzymujemy zgłoszenia od naszych Klientów z informacją o zmniejszaniu się ciśnienia w piecu gazowym. Jeżeli spadki ciśnienia występują w dłuższych okresach czasu to nie ma podstaw do obaw i wzywania serwisu. Spowodowane to jest prawdopodobnie opróżnianiem się naczynia kompensacyjnego. Jest to proces, który występuje w każdym piecu gazowym. Oczywiście nie możemy wykluczyć drobnego wycieku z pieca lub instalacji. Należy skontrolować piec i instalację c.o. pod kątem drobnych wycieków i nieszczelności.

Jeżeli natomiast spadki ciśnienia występują często, raz na dzień lub częściej, i uniemożliwiają normalna pracę pieca, należy wezwać serwis który zlokalizuje i usunie przyczynę usterki.

2. Dlaczego ciśnienie wody w instalacji samo wzrasta?

Powodem wzrostu ciśnienia w naszym piecu gazowym może być kilka. Jednym z typowych i występujących podczas uruchomionego centralnego ogrzewania jest przyrost objętości wody wraz ze wzrostem temperatury.
Brak kompensacji ciśnienia w naczyniu wzbiorczym powoduje wzrost wartości ciśnienia wskazywanej przez piec do 3 barów lub więcej. Wtedy dochodzi do wycieku wody z zaworu bezpieczeństwa.

3. Jak obniżyć ciśnienie wody w piecyku i instalacji C.O.

Jeżeli ciśnienie w piecu jest za duże, zbliża się do około 3-bar. Tak wysokie ciśnienie w piecyku grozi otwarciem zaworu bezpieczeństwa i wyciekiem wody z układu centralnego ogrzewania. Należy obniżyć jego wartość do około 1.5-bar.

Można obniżyć ciśnienie na kilka sposobów:

- poprzez zawór upustowy w piecu gazowym

- za pośrednictwem zaworu upustowego instalacji centralnego ogrzewania

Jeżeli ciśnienie w piecu jest zbyt wysokie a my nie możemy zlokalizować zaworów upustowych w piecu gazowym pozostaje nam obniżenie ciśnienia w piecu za pośrednictwem odpowietrznika w kaloryferze.